Biblia M

"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Było Ono u Boga na początku. Wszystko stało się przez Nie, bez Niego nie stało się nic z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłem dla ludzi." J 1, 1-4. Foto copyright: NASA/ESA

Dzieła Zebrane

"Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd." św. Jan Paweł II - "Tryptyk Rzymski"