Regulamin programu lojalnościowego "Przyjaciel Wydawnictwa M"

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem programu jest sklep internetowy wydawnictwom.pl należący do Wydawnictwa M Sp. z o. o. z siedzibą: 31-159 Kraków al. J. Słowackiego 1/6. 
 2. Regulamin programu dostępny jest do wglądu na stronie serwisu klubpdp.pl oraz w siedzibie organizatora.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie klubpdp.pl
 4. Wykorzystując punkty promocyjne podczas składania zamówienia, Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

 II. CZAS TRWANIA

 1. Promocja trwa od 2023-11-09 do odwołania.

 III. UCZESTNICTWO

 1. Z programu rabatowego mogą korzystać klienci – Przyjaciele Wydawnictwa M – którzy dokonali rejestracji swojego konta i złożyli zamówienie w sklepie wydawnictwom.pl, jednocześnie wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej.

 IV. ZASADY

 1. Każdy zakup w sklepie premiowany jest punktami lojalnościowymi wg przelicznika obowiązującego w danej chwili. Na dzień 2023-11-09 każde 10 zł wydane na produkty (czyli bez kosztu dostawy) to 1 punkt lojalnościowy, doliczany automatycznie do konta punktowego Przyjaciela Wydawnictwa M.
 2. Punkty lojalnościowe doliczane są po przekroczeniu minimalnej wartości koszyka zakupowego, która na dzień 2023-11-09 wynosi 10,- zł, do konta Przyjaciela Wydawnictwa M w momencie realizacji wysyłki zamówienia i przypisywane są tylko do jednego konta, niezależnie od ilości kont założonych przez Przyjaciela Wydawnictwa M i tylko poprzez zakupy z tego konta mogą zostać wykorzystane.
 3. Użytkownik może dostać bezpłatną pulę punktów od sklepu wydawnictwom.pl.
 4. Organizator programu zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości wykorzystania zgromadzonych przez Przyjaciela Wydawnictwa M punktów lojalnościowych, w przypadku stwierdzenia niestosowania się użytkownika do regulaminów obowiązujących w serwisie wydawnictwom.pl.
 5. Przy składaniu nowego zamówienia klient ma możliwość wykorzystania punktów zgodnie z przelicznikiem na dzień 2023-11-09: 1 punkt lojalnościowy = 1 zł. Punkty zgromadzone na koncie Przyjaciela Wydawnictwa M mogą być wykorzystywane tylko na dokonywanie zakupów w sklepie wydawnictwom.pl, nie będą zwracane Przyjaciołom Wydawnictwa M w innej formie niż obniżenie wartości produktów w zamówieniu. Punkty lojalnościowe nie mogą być zamienione na złotówki.
 6. Pula punktów lojalnościowych Przyjaciela Wydawnictwa M pomniejszana jest o liczbę wykorzystaną przy danym zamówieniu w momencie wysłania tego zamówienia.
 7. Punkty zgromadzone na koncie można wykorzystać wyłącznie składając zamówienie na stronie sklepu po zalogowaniu się na konto Klienta, na którym zgromadzono punkty. Złożenie zamówienia mailowego lub telefonicznego jest jednoznaczne z upoważnieniem Organizatora do skorzystania z punktów lojalnościowych zgromadzonych na indywidualnym koncie Przyjaciela Wydawnictwa M.
 8. Punkty ważne są przez 180 dni. Po tym okresie wygasa możliwość wykorzystania ich. Czas liczony jest co do dnia, tj. punkty zdobyte na przykład 1 stycznia 2024 roku wygasną 30 czerwca 2024 roku.
 9. Punkty lojalnościowe mogą być realizowane przez klientów tylko w kategoriach wskazanych przez Organizatora.
 10. W przypadku rezygnacji Klienta z członkostwa w programie Przyjaciel Wydawnictwa M, traci on możliwość wykorzystania punktów lojalnościowych zgromadzonych na swoim koncie.

 V. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące naliczonych punktów można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres bok@wydawnictwom.pl w ciągu 7 dni od daty zaistnienia kwestionowanego zdarzenia.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.
 3. Decyzja Organizatora promocji jest ostateczna.
Loading...