• Wyprzedaż!
  • -77,09%
Jak być przywódcą na wzór Jezusa?
  • Jak być przywódcą na wzór Jezusa?

Jak być przywódcą na wzór Jezusa?

Ken Blanchard

34,90 zł
8,00 zł Zniżka 77,09%
Brutto

Czy jest ta książka, która ma poprawić relacje międzyludzkie? Tak.

Czy jest to inspirujący przewodnik prowadzący do bardziej zażyłej relacji z Bogiem? Tak.

Czy chcesz być przywódcą? A może już należysz do świata biznesu? Jeśli tak, to ta książka jest dla ciebie.

Ilość

Mówiąc najprościej, książka stanowi narzędzie pomagające w tym, by nie trzymać Boga dłużej w zamkniętej szufladzie prywatnego życia duchowego, lecz oddać Mu ster we wszystkich naszych codziennych działaniach i relacjach, a zwłaszcza w pełnieniu roli lidera.

Przywódcom na całym świecie, którzy dzień po dniu służą innym – odważnie, z pokorą i bez rozgłosu! Niech przykład Jezusa odciśnie piętno na Waszym życiu, a także na życiu wszystkich, na których wywieracie wpływ.


Nie martw się, jeśli nie pełnisz formalnie roli przywódcy – pomyśl o swoich relacjach ze współmałżonkiem, z dziećmi, przyjaciółmi, współpracownikami, kolegami, z którymi codziennie jesteś w kontakcie. Koncepcje zawarte w książce nie są skomplikowane, ale stanowią wyzwanie. Można je zastosować na każdym szczeblu przywództwa – od pokoju dziennego w mieszkaniu po salę posiedzeń w korporacji. Nie traktuj tej książki jako ćwiczenia dla intelektu – weź ją do serca.

 

 Od Autorów:

Pragniemy nie tylko pogłębienia Twojej wiedzy, lecz także zmiany nastawienia, działania, sposobu postępowania – po prostu życia! Czy wiesz, jak długo Jezus przemieniał poglądy i zachowanie swoich uczniów związane ze sprawowaniem przywództwa? Zajęło to trzy lata codziennych kontaktów.

 

Napisaliśmy tę książkę, aby wpłynąć na Twoje codzienne interakcje z innymi i zmienić zachowanie członków Twojej organizacji lub rodziny. To niełatwe zadanie. Proponujemy więc następujące kroki, które pozwolą najlepiej skorzystać z tej lektury:

 

1. Rozpocznij modlitwą. Poproś Boga, by doprowadził Cię do prawdy, która będzie miała największy wpływ na poprawę Twojego sposobu przewodzenia innym.

 

2. Przejrzyj całą książkę. Przekartkuj ją szybko, by zorientować się, na czym polega koncepcja przewodzenia na wzór Jezusa. Potem zwolnij, by przestudiować ją dogłębnie.

 

3. Przeczytaj kolejne rozdziały, podkreśl w nich kluczowe myśli. Nie zaznaczaj jednak zbyt wielu – tylko te fragmenty, które stanowią pewne odkrycie, a zarazem wyzwanie dla Twoich zachowań i motywacji jako przywódcy.

 

4. Znajdź czas na refleksję. Oprzyj się pokusie koncentrowania uwagi na tym, co inni powinni zrobić, by poprawić swoje postępowanie jako przywódcy. Pamiętaj, chodzi o Ciebie! Po przeczytaniu każdego rozdziału zatrzymaj się, by przejrzeć podkreślone fragmenty i zadaj sobie pytanie: „W jaki sposób znajomość tej koncepcji lub idei mogłaby mi pomóc być lepszym przywódcą?”. Myśl o konkretach. Wnioski zanotuj na marginesie. W każdym rozdziale zamieściliśmy kilka pauz („Chwila refleksji”), aby poszczególne myśli mogły przeniknąć do Twojego serca i umysłu.

 

5. Streść myśli, które stanowią dla Ciebie odkrycie i wyzwanie, w osobnym notatniku. Spisz w nim również planowane kroki i działania, dzięki którym będziesz mógł zastosować to, czego się uczysz, w codziennym życiu zawodowym i rodzinnym.

 

6. Podziel się z innymi tym, czego się nauczyłeś. Najlepszym sposobem uczenia się jest nauczanie kogoś. Po podsumowaniu myśli, które stanowią dla Ciebie odkrycie, zorganizuj spotkanie dla wszystkich osób, wobec których pełnisz rolę przywódcy, a które nie czytały tej książki. Podziel się z nimi tym, czego się dowiedziałeś i w jaki sposób zamierzasz wykorzystać tę wiedzę. Jako pomocy naukowej użyj swojego notatnika.

 

7. Dokonuj okresowego podsumowania swoich postępów w przewodzeniu na wzór Jezusa. Chwal własne postępy i wprowadzaj korekty tam, gdzie widzisz popełnione przez siebie uchybienia. Jeśli będziesz stale obserwować swoje starania o przewodzenie na wzór Jezusa, zadziwi Cię, czego Bóg dokona przez Twoje sprawowanie przywództwa, gdy będziesz stosować się do biblijnych zasad. Jeżeli zależy Ci na rzeczywistym obrazie tego, jak sobie radzisz z wprowadzaniem zmian w swoim postępowaniu jako przywódca, poproś podlegające Twojemu przewodzeniu osoby o informacje zwrotne.

 

Pragniemy, abyś zaufał Jezusowi jako modelowi przywódcy, abyś – niezależnie od tego, czy przewodzisz innym w świecie biznesu, w organizacji non-profit, we wspólnocie, w Kościele czy we własnym domu – sprawiał, że Jezus się uśmiecha. Naszym szkoleniom w zakresie sprawowania przywództwa na wzór Jezusa przyświeca taka wizja, że pewnego dnia każdy będzie znał kogoś, kto w taki właśnie sposób przewodzi innym. Przyłącz się do nas na tej drodze!

 

Z Bogiem.

Ken Blanchard i Phil Hodges

 

 FRAGMENT:

Rozdział 1

KOGO CHCESZ NAŚLADOWAĆ?
JAK BĘDZIESZ PRZEWODZIĆ INNYM?

Świat tak bardzo potrzebuje dziś nowego wzoru lidera. Wystarczy wziąć do ręki codzienną gazetę, a zaraz znajdziemy w niej przykłady obrazujące odrzucone wartości, zawiedzione zaufanie, wykorzystanie i manipulacje, których dopuścili się ludzie wpływowi, sprawujący władzę. Szefowie korporacji, wykorzystując swoją uprzywilejowaną pozycję, doprowadzają do ruiny pracowników i inwestorów.

Tymczasem mieszkańcy krajów słabo rozwiniętych żyją w biedzie, pozbawieni nadziei, a przyczyną tego jest brak przywództwa. Odpowiedzialni w Kościele przeżywają kryzysy wierności powołaniu, czym kompromitują wspólnotę wierzących, siejąc sceptycyzm i  rozczarowanie. W rodzinach i relacjach osobistych coraz trudniej o wzajemne oddanie, coraz częściej stają się one polem bitwy, na którym ścierają się egocentryczne dążenia poszczególnych osób do samospełnienia. W  pewnym sensie model przywództwa, z  jakim niejednokrotnie się spotykamy, można podsumować popularnym stwierdzeniem: „Liczę się tylko ja”. W różnego rodzaju organizacjach i instytucjach zajmowaniu coraz wyższych stopni w hierarchii towarzyszą rosnące profity w  postaci pieniędzy, uznania i  władzy.

Dominującą na scenie przywództwa motywację stanowią promocja własnej osoby (pycha) i ochrona samego siebie (lęk). Wielu liderów postępuje tak, jak gdyby owce istniały wyłącznie ze względu na pasterza. Oczekiwania wzajemnego szacunku, troskliwej miłości, poświęcenia i otwartości, typowe dla sprawowania przywództwa w relacjach osobistych, często nie znajdują zaspokojenia. Pycha, lęk i obojętność sprawiają bowiem, że zażyłość ustępuje miejsca osamotnieniu. To jest zła wiadomość.

Dobra wiadomość brzmi: może być inaczej. Istnieje wzór idealnego przywódcy, któremu można zaufać. Na imię Mu Jezus. Można pełnić rolę lidera w taki sposób, aby oddawać cześć Bogu, uzdrawiać relacje i przywracać efektywność działania organizacji. To sposób, do którego wzywa nas Jezus: chce, byśmy jako liderzy służyli, a nie, żeby to nam służono. Rozpoczynając tę drogę przywództwa na wzór Jezusa, należy sobie odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania, które omówimy szerzej w tym rozdziale:

1. Czy jestem liderem?
2. Czy chcę naśladować Jezusa jako wzór sprawowania przy-
wództwa?
3. Na czym polega bycie liderem na wzór Jezusa?


Czy jestem liderem?

Przywództwo wiąże się z oddziaływaniem na innych. Zawsze gdy próbujemy wpływać na myślenie, zachowanie czy rozwój innych osób, zarówno w  ich życiu prywatnym, jak i  zawodowym, podejmujemy się roli lidera. Sprawowanie przywództwa może być czymś tak nieoficjalnym, jak udzielenie porady czy zachęty najbliższej osobie albo czymś tak formalnym, jak przekazywanie instrukcji w organizacjach rozbudowanymi kanałami przepływu informacji. Może ono również polegać na kształtowaniu charakteru dziecka i  rozwijaniu u  niego poczucia własnej wartości lub na dążeniu do większej zażyłości i spełnienia w relacjach osobistych. Ale przywództwo to także dystrybucja różnego rodzaju zasobów w organizacji, służąca do osiągnięcia konkretnego celu i wypełnienia zadania. Każda z poniższych sytuacji opisuje osobę wykonującą czynności lidera:

• Matka sprawująca opiekę nad dzieckiem – o każdej porze dnia
• Przyjaciel, który ryzykuje odrzucenie, by stanąć po stronie moralności
• Pracownik wyższego szczebla w korporacji, który odmawia poznania poufnych informacji, choć dałyby mu przewagę nad konkurencją
• Dowódca oddziału komandosów, który ryzykuje życie swoich żołnierzy, aby przeprowadzić zwycięską misję
• Mąż i  żona szukający porozumienia w  sprawie codziennych wydatków
• Nauczycielka gimnazjum rozbudzająca u swoich uczniów zaciekawienie nauką

Czy jestem liderem?

Przywództwo wiąże się z oddziaływaniem na innych. Zawsze gdy próbujemy wpływać na myślenie, zachowanie czy rozwój innych osób, zarówno w ich życiu prywatnym, jak i zawodowym, podejmujemy się roli lidera.

• Rehabilitantka cierpliwie znosząca złość pacjenta po udarze
• Lekarz na misjach, który odmawia opuszczenia pacjentów, choć mógłby uniknąć schwytania przez siły wroga
• Proboszcz, który z obawy przed odrzuceniem unika poruszania kontrowersyjnych tematów
• Trener w liceum, który nie potrafi przeciwstawić się naruszaniu zasad przez najlepszego gracza
• Dorosły, który udziela porad i wskazówek dotyczących organizacji życia swojemu starzejącemu się rodzicowi
• Nieuleczalnie chory pacjent, który okazuje swej zatroskanej rodzinie względy, zaufanie, odwagę i spokój
• Pracownik samorządu lokalnego zajmujący niepopularne stanowisko polityczne ze względu na zasady
• Dyktator, który gromadzi fortunę, podczas gdy zwykli ludzie cierpią głód.

Z tej listy wyraźnie wynikają dwie rzeczy. Po pierwsze, każdy z tych ludzi jest liderem, ponieważ wywiera wpływ na innych – pozytywny lub negatywny. Spis ukazuje, że niektóre działania przywódcze mają dość szczegółowy charakter (dyktator gromadzący miliony), podczas gdy inne są natury bardziej ogólnej (matka z dzieckiem). Niektóre należą do jawnych (urzędnik zajmujący niepopularne stanowisko), inne zaś do zawoalowanych (proboszcz unikający nauczania w kontrowersyjnej kwestii). Działania lidera wiążące się z wywieraniem wpływu na innych nie zawsze są oczywiste dla tych, którym on przewodzi. Oddziałujemy także na ludzi, którzy mogą nie chcieć za nami podążać, tak jak w przypadku pracownika odmawiającego poznania poufnych informacji.

Po drugie, wspomniani przywódcy muszą dokonać osobistego wyboru: w jaki sposób i w jakim celu użyją swego wpływu? Przed tym samym wyborem stajemy i  my wszyscy, kiedy przychodzi nam oddziaływać na innych: czy chcemy służyć, czy też chcemy, aby to nam służono? Jeśli naszą główną motywacją jest dążenie do autopromocji i ochrony własnej osoby, to tak wykorzystamy nasze oddziaływanie, by te właśnie cele osiągnąć. Jeżeli natomiast kierujemy się postawą służby i poświęcenia dla jakiejś sprawy czy więzi, to te same wartości będziemy kształtować i wspierać również u innych. Kiedy zastanowimy się nad tym, w jak licznych sytuacjach wywieramy wpływ na postępowanie innych osób, zobaczymy, że przwwódcą można być na każdym kroku – nie tylko w pracy.

Czy służysz innym jako rodzic, małżonek, członek rodziny, przyjaciel lub mieszkaniec, czy też posiadasz tytuł i zajmujesz pozycję zwierzchnika z racji pełnienia funkcji dyrektora generalnego, proboszcza, trenera lub kierownika – jesteś liderem! Zastanawiając się, w jaki sposób mielibyśmy naśladować Jezusa w  pełnieniu różnego rodzaju funkcji przywódczych, powinniśmy być świadomi różnic między przywództwem w życiu prywatnym i publicznym.


Polecamy także:

Bóg i biznes 
Zmanipuluję cię kochanie 
Lean Banking 
Wypalenie zawodowe

Z038

Opis

ISBN:
9788380210387
Okładka:
miękka
Wymiary:
140x202
Ilość stron:
288

Specyficzne kody

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Komentarze

Napisz swoją opinię

Jak być przywódcą na wzór Jezusa?

Czy jest ta książka, która ma poprawić relacje międzyludzkie? Tak.

Czy jest to inspirujący przewodnik prowadzący do bardziej zażyłej relacji z Bogiem? Tak.

Czy chcesz być przywódcą? A może już należysz do świata biznesu? Jeśli tak, to ta książka jest dla ciebie.

Napisz swoją opinię