1.      Wstępna weryfikacja materiału dostarczonego przez autora.

Autor dostarcza wydawnictwu drogą elektroniczną poprzez wysłanie pliku na adres mailowy redakcja@wydawnictwom.pl; pliki są przesyłane w formacie doc. Poprzez przesłanie pracy twórca oświadcza, iż to on jest autorem nadesłanych materiałów. Redaktor prowadzący podejmuje decyzje o publikacji.

2.      Procedura antyplagiatowa

Nadesłane przez autora materiały mają charakter oryginały i nie mogą stanowić kopii dzieł już istniejących. Wydawnictwo dokonuje sprawdzenia czy praca nie wykazuje znamion plagiatu.

3.      Recenzje

Publikacje o charakterze naukowym muszą posiadać przynajmniej jedną pozytywną recenzję specjalisty w danej dziedzinie. Recenzenta wskazuje wydawnictwo.

4.      Zawarcie umowy z autorem

Po zaakceptowaniu proponowanych warunków współpracy, wydawnictwo sporządza umowę autorską. Warunkiem przeprowadzenia dalszego procesu wydawniczego jest dostarczenie przez autora kompletnej i podpisanej umowy.

5.      Korekta, redakcja i opracowanie graficzne

Dalszy proces wydawniczy składa się z następujących etapów:

·         redakcja merytoryczna;

·         akceptacja wprowadzonych zmian przez autora;

·         I korekta językowa;

·         redakcja techniczna;

·         II korekta językowa na złożonym tekście;

·         autoryzacja autora;

·         propozycja projektów okładki wykonany przez wydawnictwo lub podmiot zewnętrzny;

·         wybór okładki.

6.      Działania promocyjne

Działania promocyjne zależne są od charakteru publikacji. Obejmują one m.in.: recenzje w czasopismach branżowych, artykuły na stronach internetowych mediów o charakterze publicystycznym, promocje w mediach społecznościowych, wywiady z autorem w programach radiowych i telewizyjnych. Na działania promocyjne przeznaczona jest pula darmowych egzemplarzy książek.

7.      Druk i dystrybucja

Wydawnictwo wybiera drukarnie, która oferuje najkorzystniejsze warunki i najszybszy termin realizacji. Po odebraniu gotowych egzemplarzy, autor otrzymuje określona w umowie liczbę autorskich egzemplarzy. Zostają również rozdysponowane egzemplarze promocyjne. Następnie publikacja trafia do szerszej dystrybucji za pośrednictwem hurtowni księgarskich.

Loading...