W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo M Sp. z o.o., Al. J. Słowackiego 1/6, 31-159 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, nr KRS 0000121018, NIP 6770050356, REGON: 351503284.

2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail bok@klubpdp.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. f  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Podanie danych osobowych przy dokonywaniu zakupu w sklepach internetowych Administratora – www.klubpdp.pl, www.wydawnictwom.pl jest niezbędne do realizacji umowy zakupu towarów i realizacji dostawy na wskazany przez Państwa adres. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie zrealizujemy Państwa zamówienia.

5. Jeżeli podaliście Państwo dane osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie – (otrzymywanie informacji handlowej, a także informacji handlowej drogą elektroniczną – newsletter), zgodnie z art.6 ust.1 lit. a, to przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności, przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji umowy zakupu, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od daty ostatniej umowy sprzedaży lub wycofania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do momentu rezygnacji z newslettera. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

7. Podając dane osobowe macie Państwo w każdej chwili prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także możecie Państwo swoje dane osobowe przenieść.

8. Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób bezpieczny i kontrolowany przez Administratora.

9. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza Rozporządzenie.

10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – nie podlegają profilowaniu.
Loading...