bp Kazimierz Romaniuk

bp Kazimierz Romaniuk

Jeden z najwybitniejszych polskich biblistów, tłumacz z języków oryginalnych Biblii Warszawsko-Praskiej, pierwszego – od czasów ks. Jakuba Wujka – przekładu Biblii na język polski dokonanego przez jedną osobę. Biskup był m.in. przewodniczącym Podkomisji Episkopatu ds. Pisma Świętego, wiceprzewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Wydawnictw Katolickich, członkiem Rady Naukowej Episkopatu, członkiem Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej.

Produktów: 1
Sortowanie
Loading...